Съветът на директорите на Министерството на образованието заседава

Съветът на директорите беше председателстван от министър Исус Енгонго Ндонг в заседателната зала на министерския отдел, където бяха разгледани общо осем точки, а други бяха представени от някои директори по отношение на отговорността, която са поели.