Аудиенция на председателя на Сената със заместник-генералния директор на БГФИБАНК

Сенатът, председателстван от Тереза Ефуа Асангоно, продължава да популяризира връзките си с други институции, както бе посочено в аудиенцията, дадена на 13-ти ноември от главнокомандващия Горната камара и заместник генералния директор на BGFIBANK, Жозе Мигел Бакале Микуе.