Обама Асуе продължава да предава поздравленията от името на президента на републиката към министерствата

Селското стопанство, животновъдството, горското стопанство и околната среда, културата и туризма и публичната администрация , бяха последните министерски отдели, които на 1-ви ноември в Малабо посpещнаха министър-председателя Франсиско Паскуал Обама Асуе ,  преди той да отпътува към континенталната част.