Президентът открива циментова фабрика в Бата

Държавният глава Обианг Нгема Мбасого председателства на 3-ти декември в град Бата церемонията по откриването на циментената фабрика, проект на частна, но национална инициатива на групата Евита.

На събитието присъстваха някои членове на правителството,  областните и общинските власти на крайбрежната част, както и генералният секретар на Демократическата партич, Херонимо Оса Оса Екоро, и няколко танцови групи.