Пристигане на президента в Ниамей

На 17-ти декември Обианг Нгема Мбасого пристигна на международното летище Диори Хамани в Ниамей, на  официално посещение за Националния ден на Нигер.