Аудиенция на първата дама с министъра на социалните въпроси

Доктор хонорис кауза в социалните науки, Констансия манге де Обианг, даде изслушване във вторник, 29-ти януари, на министъра на социалните въпроси и равенството между половете, Консуело Нгема Ояна . Това е тяхната първа среща за тази година.