Президентът поздравява колегата си от Република Мадагаскар

Обианг Нгема Мбасого изпрати поздравления на наскоро избрания президент на Република Мадагаскар, Ендри Раджоелина.