Първата фаза на компютризацията на публичната администрация под председателството на Обианг Нгема Мбасого.

Националният център за компютъризация на публичната администрация на Екваториална Гвинея, създаден с Постановление № 55/2013 от 25 –ти май, под ръководството на президента на републиката , администрира и насърчава електронното правителство в Република Екваториална Гвинея, завърши първата фаза на компютризацията на публичната администрация.