Пето заседание на Сената

Периодичните срещи на членовете на Сената продължават с цел разсрочване на законодателните дейности, съответстващи на първата редовна сесия 2019.