Президентската двойка завършва националното си турне в провинция Център -Юг

В понеделник, 18 –ти март, в провинция Южен център, по-специално в Ниянг, с откриването на градската област Айене, президентът на републиката, Обианг Нгема Мбасого и първата дама Констансия Манге де Обианг, приключиха в провинция Център- Юг своята държавна обиколка, по време на кято обиколиха цялата национална територия.