Президентът посещава обектите на завода в Сендже

Президентът на републиката Обианг Нгема Мбасого направи посещение ,за  да провери строителните дейности на хидроелектрическата централа в Сендже, която напредва значително.

Придружен от Диосдадо Нсуе Мейа, министър на благоустройството и инфраструктурата, президентът отбеляза със задоволство и оптимизъм един от амбициозните проекти, които правителството изпълнява в страната, за да се гарантира снабдяването с електрическа енергия на континенталния регион на река Муни , проект в подкрепа на услугите на сегашната водноелектрическа централа в Джиблохо.