Етнос и култура

ЕТНИЧЕСКИ ГРУПИ, КУЛТУРИ И ЕЗИЦИ
Почти цялото население на Екваториална Гвинея, с изключение на пигмеите, е банту. Към тази етническа група принадлежи повече от седемдесет милиона население на Централна, Източна и Южна Африка.
В днешно време, въпреки съществуващите разнообразни култури на една територия, всички етноси в Екваториална Гвинея съществуват в мир и съгласие, без етнически проблеми и конфликти.
population_

Этнически групи и култури
Фанги. Те съставляват най-голямата етническа група. Традиционно  живеят относително автономно – семейства, кланове, племена. В рода главна роля играят мъжете, затова много се цени раждането на първото момче. Техните дървени скулптури, маски и ритуални статуи са известни по целия свят.
Буби. Те обитават о. Биоко и се явяват банту, принадлежащи към «цивилизацията няма». Първоначално те почитали един бог. Тяхната музика, танци и национални песни били част от религиозните обряди и се изпълняват и досега.
Пигмеи. В Экваториална Гвинея ги наричат бейели и бокуинги. Те живеят на неголеми групи и се занимават с лов и събиране на корени и диви плодове.
Ндови. Това е етническо малцинство, което се състои от няколко народности: комби, буеба, бапука,баленки, енвико и бенга. При тях има йерерхическо общество на семействата,селата,родовете и клановете.
Бисио. Първоначално това са жители на Камерун. Тяхната численост е много малка. В 19 век те се преселват на континенталната граница по поречието на река Нтем.
Фернандино и креоли. Това са среден крас земевладелци и търговци ,дълги години живеещи в столицата. Те се явяват наполовина потомци на работници, които векове са живели на плантациите на остров Биоко.
Аннобонци. Те населяват.  Анобон и се явяват потомци на португалските, испанските и африканските роби. Традиционното им занятие е риболов. Земеделието на острова е малко разпространено, заради вулканичните почви. За ловенето на риба анобонците използват канута, направени от памуково дърво, което наричат «каюко» или «дугут». Основната маса от населението на острова говори на диалекта фа д’амбо, който представлява смес от креолски, португалски и испански.
Езици и диалекти
Официалният език е испански. На него преподават в училищата и университетите. Вторият официален език е френският. Почти всички етнически групи говорят на наречия, наречени Банту.