За Почетния консул

Kisiov

С решение на Министерския съвет от 29.02.2012 г.,
инж. Владимир Кисьов е Почетен консул на Република Екваториална Гвинея у нас.

ВЛАДИМИР ИВАНОВ КИСЬОВ
Роден е на 25 февруари 1966 г.
Завършил е Университет за хранително – вкусова промишленост – гр. Пловдив
От 1989 г. е управител и съдружник в АСПИГРУП.
Съдружник във фирма: Аспитур ООД, Аспихолидейс ООД, Навона ООД, Аспикор ООД,
Отличава се с организационни, управленски и инвеститорски умения в проектирането, реализацията и управление на бизнес дейности в:
– Туризъм
– Строителство и инвестиране
– Селскостопанска дейност
– Енергетика

Владимир Кисьов е общински съветник в Община Пловдив в мандата 2007-2011 и в настоящия местен парламент за периода 2011-2015 г.