Селскостопански пакт на CEEAC (Икономическата общност на държавите от Централна Африка)

1374233367_imgНа срещата беше одобрена цялостна селскостопанска Програма за развитие на страните-членки. Десет членове на Икономическата общност на Централна Африка (CEEAC ), включително и Екваториална Гвинея, в присъствието на представители на Генералния секретар на ООН и на заместник CEEAC,  Клотилд Низигама, подписаха споразумение за приемането на общата селскостопанска политика.

Подписването на това споразумение е в рамките на регионалното планиране и координация в областта на селското стопанство в Централна Африка. Това означава обединение на интересите на различните заинтересовани страни: CEEAC , регионални специализирани технически агенции, организации на земеделски производители и гражданското общество. Конвентът подкрепя частния сектор и създава стимули за малки, средни и големи ферми.