Доклад 2014 г. на Африканската Банка за развитие относно развитието на африканския континент

2014-12-22aАнализът на Африканската Банка за развитие показва, че увеличението на инфраструктурата в различните страни е „знак на политическа воля за насърчаване на регионалната интеграция на континента“. В доклада също така се подчертава значението на регионалната интеграция за развитие на Африка.