Завърши семинара относно равенството на половете и правата на жените

guineaКурсът, организиран от организацията по равенство на  половете и човешките права на   жените в Африка, се състоя в Министерството на мините, промишлеността и енергетиката, със съдействието на мъже и жени от различни асоциации. Проведената среща бе предимно за укрепване на капацитета на жените и момичетата в страната