Малабо започва с първата сесия на парламента на Икономическата общност на Централна Африка (CEMAC)

Първата редовна сесия за годината на парламента на Икономическата общност на Централна Африка (CEMAC) е започнала в следобедните часове на понеделник, 02 февруари, в столицата на Екваториална Гвинея , в празничната атмосфера от честването на КАН. Президентът Висент Мавангоу Боуйу е отговарил на въпросите, отнасящи се до перспективите на Общността през 2015 г., като подчертал колко важно е било решението на президента Обианг Нгема Mбасого, Екваториална Гвинея да бъде домакин на КАН.
На сесията по откриването присъстваха министърът на държавната в кабинета на министър-председателя, отговарящ за регионалната интеграция, Балтазар Енгонга Едхо, наред с други членове на правителството на Екваториална Гвинея .
По време на речта си, президентът на Икономическата общност на Централна Африка (CEMAC) Висент Мавангоу Боуйу , изрази своята благодарност към президента Обианг Нгема Mбасого, за това че е намерил подходящи решения за развитието на Местния Парламент, като част от региона на Централна Африка. Той припомни също, че на заседанията, които са открити сега, се разискват в определен контекст, няколко важни въпроси , като тероризъм, Ебола и падане на цените на петрола