Сенатът започва работата по законопроекта за правния режим на държавната Обща администрация

Постоянният комитет на вътрешните работи, публичната администрация и Сената, председателстван от Ангел Серафи Сериче Доган Малабо, започна в сряда 11 –ти февруари в Двореца на Нголо , в Бата  проучване на второ четене на закона за правния режим на държавната администрация