Приемане на проекта на Закон за правния режим на държавната Обща администрация

Сенатът се срещна на 12-ти март на пленарна сесия и  прие протокола и окончателното становище, съдържащ резултатите от работата и последващите заключения, извършвани от Комисията за управление, местно управление и публична функция, която от миналия месец февруари е приело проучване и анализ, на второ четене законопроекта за правния режим на държавната администрация, и следователно също одобри гореспоменатият правен инструмент.