Екваториална Гвинея участва в XI среща на Регионална програма за идентификация

Регионалната програма за идентификация е програма, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за развитие, с цел да се допринесе за намаляване на бедността чрез по-висок растеж и регионалната икономическа интеграция на страните от Централна Африка ..
Единадесетата среща на Регионалната програма за идентификация е послужила за това петдесет експерти от Икономическата общност на държави от Централна Африка (ECCAS) и Икономическия и паричен общност на Централна Африка (CEMAC) да изработят пътна карта за ускоряване на разработването на програми и проекти от Европейския фонд за развитие за Централна Африка.