Министерството на мините обявява ново откритие на водоводород

Чрез официално изявление, от сряда, 08 Април, Министерството на мините, промишлеността и енергетиката обяви тази нова констатация, направена от компанията Маратон в блокове A-12 и подзона B.