Откриване на семинар за правата на децата

Вторият заместник-началникът на Демократическата партия , Фортунато Офа Mбо, в качеството му на  заместник-председател на звеното за правата на детето и от името на Президентсвото и първата дама, Констансия Манге  де Обианг, откри във вторник 21 април първя Обучителен семинар  за правата на детето на Екваториална Гвинея, в една от залите на  Конферентния Дворец Нголо , в Бата.