Президентът решава конфликти в Националния университет на Екваториална Гвинея

Обианг Нгема Мбасого е дошъл, във вторник 07 Април, за да разговаря с ученици от Националния университет на Екваториална Гвинея (UNGE) и да получите информация от първа ръка за произхода на проблемите в последните месеци, с които се е сбъскала тази академична институция.
Срещата със студентите, на която също присъстваха някои от членовете на правителсвото и директори ,е била мотивирана главно от необходимостта да се решат проблемите на Националния университет на Екваториална Гвинея и изразява волята на правителството да продължи да предоставя подкрепа за академичната институция, за постигне целите, поставени от началото на нехното създаване.