Страните членки на Петролната асоциация на Африканския Производителите (APPA) за намалянето производството на петрол в света

Страните членки на петролна асоциация на Африканския Производителите (APPA) одобриха създаването на платформа за действие относно намаляване на обема на производство на петрол, и по този начин постиганена по-високи цени за този въглеводород, които последно време са драстични намелени от техниките на Фракинга. В петък 3 април, в последния ден на срещата, представители на осемнадесетте членки,подписаха и подкрепиха окончателната декларация, която бе прочетена от Оусман Дюкюр , директор на проучване и добив в петролното министерството  в Коста де Марфил.