Генералният секретар на Министерството на земеделието с висшето ръководство на катедрата

Срещата се проведе в четвъртък , 30 април, в Министерството на земеделието и горите, между Сантияго Нсенг Манге Мекемеса и висшето ръководство на отдела. Целта беше да се информират инженерите по основните въпроси, обсъдени по време на семинара, който бе предложен на генералните секретари на министерствата, на 10 април.