Подписване на протоколите за установяване на дипломатически отношения между Екваториална Гвинея и Ямайка

В присъствието на персонала на  двете постоянни мисии на ООН, постоянните представители на Република Екваториална Гвинея, Анатолио Ндонг Мба  , и за Ямайка, Кортни Ратрей, са присъствали в утрото на 18 май за подписването на протоколи , скоито  правителствата на двете страни установяват дипломатически отношения. Церемонията се състоя в приемната на Постоянното представителство на Република Екваториална Гвинея пред Организацията на обединените нации в Ню Йорк