Президентът продължава пътуването си до Kie

Известен като град на Милион Кули, същият посрещна във вторник, 07 юли ,Обианг Нгема Mбасого и първата дама, които са в своя 10-ти етап от Националната обиколка из страната. Констансия Манге де Обианг е получила освен назначаването като Постоянната кметица на Нсок Нсомо, също така и цветя, танци и топли думи за добре дошли н при пристигането им в Нсок НСсомо във вторник ,07 юли.
Изостряне чувствителността на населението на Екваториална Гвинея относно важността за опазването на мира е една от основните цели на Националната обиколка 2015, чкоято държавният глава и съпругата му, Констансия Манге де Обианг, провеждат в цялата страна. Както направи и на другите места, които посети, Обианг Нгема Mбасого, отново подчерта съществената роля на образованието в поддържането на мира.