Първата дама на нацията продължава своята социална дейност

Констансия Манге де Обианг, първата дама на нацията и доктор хонорис кауза в социалните науки, се възползва от  Националната обиколка 2015 г., за да продължи да развива своята социална  дейнсот за подпомагане на най-уязвимите групи в страната. По време на Националната обиколка, която  Констансия Манге  де Обианг прави в цялата страна, заедно с държавен глава, Обианг Нгема Mбасого, в качеството си на спонсор на Националната асоциация за солидарност на хората с увреждания (ASONAMI), първата дама продължава да полага усилия, за да помогне на социалните класи, които са в  най-неравностойно положение и е направила дарение на превозни средства за хора с увреждания.