Президентът Обианг с награда в Брюксел

Решението, взето от Съвета на министрите на групата на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ), които единодушно приеха предложението на региона на Централна Африка, за това официално признание към Обианг Нгема Mбасого, ще влезе в сила на 23 на ноември.

Това е първият път от създаването си. преди четиридесет години, на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ, която дава признание на държавен глава. Това изключение за връчване на тази награда на президента на Република Екваториална Гвинея се дължи на усилената работа на Обианг Нгема Mбасого, който предложи на тази група от държави икономическа и логистична подкрепа в качеството си на председател от 2012 г.; както и за неговите предложения, насоки и инициативи, достойни за една държава, като Екваториална Гвинея, която е успяла да расте и се развива, въпреки неблагоприятните условия, които са били подложени повечето нации от групата.