IV Подрегионален Форум за управление на интернет в Централна Африка

С темата за еволюцията на Интернет управлението и отчетността на потребителите му относно устойчиво развитие, започна в понеделник, 24 август, в Двореца на конференции Сипопо (Малабо), IV Подрегионален форум за управление на интернет в Централна Африка.