Единодушната подкрепа към кандидата Обианг

След намеса от страна на представителите на областните съвети на Бата, Мбини, Кого, Малабо, Баней, Люба, Риаба, Анобон, Евинцонг, Нифанг, Aкуренам, Монгомо, Анишок, Нсок, Aконибе, Eбебян, Miкомесенг и Нсорк Нсомо, всички се съгласиха: избираният кандидат за изборите през 2016 трябва да бъде  председателя, Обианг Нгема Mбасого.