Президентската двойка пътува до Париж, за да присъства на среща на високо равнище по въпроса за изменение на климата

От 30 ноември до 11 декември ще се проведе тази важна среща, с участието на почти всяка страна в света и чиято цел ще бъде създаване на глобален ангажимент за намаляване на емисиите на парникови газове.

От 30 ноември до 11 декември Париж ще бъде домакин на един от най-важните международни събития през последните години: Конференцията на Обединените нации по въпроса за изменение на климата. Среща, на която ще участват представители на почти целия свят и на която се очаква да бъде окончателното поет международен ангажимент за намаляване на емисиите на парникови газове, дори с участието на великите сили.

За да участва в това събитие, президентската двойка на Екваториална Гвинея е отпътувала в ранните часове на неделя , 29-ти ноември , за френската столица.