Държавният глава присъства на втория Съвет на министрите 2016

Правителството се съвеща на 11 март в Министерския съвет под председателството на президента Обианг Нгема Mбасого, и в присъствието на двама вицепрезиденти на Република, Игнасио Милам Танг и Теодоро Нгема Обианг Манге и премиера, отговарящ за административна координация, Висенте Еате Томи, както и други членове на правителството.

След прочитането и одобряване на протокола от предишното заседание, участниците изслушаха обобщаващия доклад, внесен от отговорника по административна координацията, последван от проекта на Закон за отмяна на някои някои данъчни задължения; проекта на постановление за хоризонтален имот в регулация, както и проект постановление за одобряване на плана за действие изпълнение на някои социални мерки в краткосрочен и средносрочен план , алинеи и точки, представени от отделите по финанси и бюджет, министър-председателя и Националната компания за недвижими имоти на Екваториална Гвинея .