Посещение на делегацията на Икономическата и валутна общност на държавите от Централна Африка в новата централа в Малабо

Част от служители на Икономическата и валутна общност на държавите от Централна Африка ще започнат да изпълняват своите административни дейности скоро в новопостроеното седалище на институцията, разположено в Малабо.

Служителите на организацията са посетили съоръженията на новата централа, чието местоположение е избрано от правителството на Екваториална Гвинея.

Председателят на Комисията, Пиер Муса, подчерта необходимостта от тази сграда , където са разположени офиси и други съоръжения, нужни за развитието на дейността.

Преди това, срещите се провеждаха в седалището на Централноафриканската република. Но тъй като , в резултат на политическата нестабилност, бюрократичните дейности бяха спрени, председателят на общността, Обианг Нгема Mбасого, предложи временно прехвърляне на институцията да стане в Екваториална Гвинея.