Първата дама се среща с президент на фондацията Тръмпет

Първата дама на нацията, Констансия Манге де Обианг, е приела в събота, 6 август в африканския дворец на Бата, президента на фондация „Тръмпет“, Херона Клейтън.

Преди срещата си с първата дама, президентът на фондация „Тръмпет“ вече се бе срещнала в петък 5-ти, в Малабо с министър-председателя, отговарящ за административна координация, Франсиско Паскуал Обама Aсуе. С него е споделила намерението си да връчи награда на Констансия Манге, като признание за хуманитарната й дейност.

По време на срещата, Xерона Клейтън заяви: „едно добро дело може да промени света; ние сме тук, заради делата “ по отношение на ролята на първата дама като благодетел на бедните.