Изслушване на първата дама

Първата дама, Констансия Манге де Обианг, прие в петък, 7-ми октомври Бен Хадж Али, психиатър, дошъл с цел да подпомогне персонала на психиатрична клиника в Сампака, финансирана от първата дама.

По време на срещата, първата дама бе придружен от министъра на здравеопазването и социалните грижи, Саломон Нгема Овоно. Целта на аудиенцията бе представянето на тунизийския медик Бен Хадж Али, който идва за да обучави персонала на психиатрична клиника в Сампака