Продължава курса на обучени за инспектори в електрическа компания на Екваториална Гвинея (SEGESA)

Продължава курса на обучение за инспектори в електрическа компания на Екваториална Гвинея (SEGESA) в континенталната част.

Първата фаза на обучение за персонала, отговорен за контрола на потребление на енергия започна на 23 септември, с цел осигуряване на психологическо обучение за инспектори при отношенията с потребителите.
Целта е да се обърне внимание на комуникацията с клиентите, които заслужават добро отношение, уважение и отзивчивост; защото тяхната степен на удовлетвореност ще увеличи доходите на компанията .