Президентът прие отговорника за Арабската лига и Бадеа

На 17-ти ноември Международния конферентен дворец в Сиспопо бе мястото, където президентът на републиката, Обианг Нгема Mбасого, изложиж своята официална работна програма , която започна с Четвъртата световна среща на върха Африка – арабския съюз. Там бяха проведени и две изслушвания с делегацията на генералния секретариат на Арабската лига и с генералния директор на Бадеа.
Бяха проведени срещи с велики личности, представители на политически и икономически институции., поканени на IV среща на върха.

Първата аудиенция, бе с делегацията на генералния секретариат на Арабската лига, ръководена от Ахмед Абу Ел Гейт, който благодари за възможността да се срещне с президента, както и за усилията за реализирането на тази четвърта конференция и декларира намерението си да укрепи отношенията на Екваториална Гвинея, в частност и на Африка като цяло с Арабската лига.