Дейности на първата дама

Първата дама на нацията, Констансия Манге де Обианг прие в аудиенция през уикенда делегация , формирана от инженера и бизнесмен Мануел Сарайва и учителя и лекар Пауло Мало.
Срещата се проведе в един от офисите на Камарата и по време на разговорите, Maнге де Обианг и нейните събеседници са обсъдили въпроси, свързани със здравето.

В рамките на своята непрестанен интерес към подобряване на живота на другите, Doctor Хонорис Кауза в социалните науки, иска да подобри здравето на повечето от жителите на Екваториална Гвинея, като изгради висококачествено здравно заведение.
В преговорите между първата дама и нейните събеседници са присъствали няколко личности от здравния сектор на страната , включително и държавния секретар отговарящ за болниците, Даниел Сима Мико.

Генералният директор на Службата на първата дама, Мария дел Пилар Авомо Нгема помагаше на Обианг Манге по време на това изслушване.