Конференция на Международния ден на правата на човека

На 10-ти декември, Генералният директор по правата на човека, Мануел Мба Нчама , проведе в културния център на Екваториална Гвинея, конференция по този повод.
Тази конференция е била една от дейностите, по повод честването на Международния ден на правата на човека.
По време на срещата, генералният директор е потвърдил, че правата на човека са присъщи и неотменими. Всяко човешко същество трябва да ги притежава и да ги ползва без никаква дискриминация. Достойнството на човека, става важно в неговото социално измерение чрез човешките права.