Подписването на Споразумението за сътрудничество между Екваториална Гвинея и Южна Корея

Държавният секретар на Министерството на външните работи и сътрудничеството, Доминго Митуй Едганг Афугу и делегат министъра на външните работи на Южна Корея, Кимхонг Зин подписаха в Сеул на 1-ри декември в централата на Министерството на външните работи, взаимно съгласие за визи между Екваториална Гвинея и Южна Корея.

По време на подписването на договора, правителството на Екваториална Гвинея беше представено от държавния секретар в Министерството на външните работи и сътрудничеството, Доминго Митуй Едганг Афугу, а от своя страна правителството на Южна Корея от своя делегиран министър на външните работи – Кимхонг Зин. Споразумението, подписано между двете страни позволява свободно разширение на визи на притежателите на дипломатически и офицерски паспорти от Екваториална Гвинея и Южна Корея паспорти.