Португалия е готова да си сътрудничи с Екваториална Гвинея за подсилване на селското стопанство

Секторите селско стопанство, животновъдство и растениевъдство са като алтернатива на реалното положение на икономиката на страната. Секторът е получил повече от двадесет предложения, както е установено в изслушванията, проведени в министерството с представители от няколко страни.

Португалия е готова да си сътрудничи с Екваториална Гвинея в проектите на диверсификация на икономиката, в рамките на целите на сектора в селското стопанство.

Министърът на земеделието, животновъдството и храните, Виктор Гранде Мейле, квалифицира като важна тази инициатива, но вярва, че е необходимо първо да проучи предложението на членовете, а след това да се види как да се стигне до споразумение, което да удовлетворява и двете страни.