Среща на президента с националните икономически сектори

Държавният глава, Обианг Нгема Mбасого , проведе съвместна среща с членове на правителството и лица, отговорни за тези независими фирми , за да научите повече за развитието на всички сектори на икономиката.

Президентът трябва да знае развитието на тези сектори, особено за продажбата на нефт и газ, от независими фирми и от тези с държавно участие, с намерение да се запознае с ползите, произтичащи от тези операции, тъй като има трудности в изпълнението на проекти от обществен интерес, поради силния икономически спад.

Този и други въпроси са се образували на фона на съвместното заседание, на президента на републиката, Обианг Нгема Mбасогo, проведена с представители на правителството и компаниите с държавно участие.

На срещата присъстваха заместник-председателя, отговарящ за отбраната и вътрешната сигурност, Теодоро Нгема Обианг Mанге и премиера, отговарящ за административна координация, Франсиско Паскуал Обама Aсуе, наред с други органи.