Официално посещение на президентската двойка в Мозамбик

На 5–ти април Президентската двойка на Екваториална Гвинея е пътувала до Мозамбик по покана на президента Филипе Хасинто Ниуси.
На президентското летище в Малабо, Обианг Нгема Mбасого и първата дама Констансия Манге де Обианг са били изпратени от някои органи на ЕкваториалнаГвинея.

Република Мозамбик се намира югоизточно от Африка, по протежение на Индийския океан и е част от Общността на португалоезичните държави (CPLP), от която Екваториална Гвинея също е част..