Първата дама на посещение в новия сектор на Психиатричния център в Сампака

На 17-ти април Първата дама, Констансия Манге де Обианг, направи втора визита в новия сектор на Психиатричния център в Сампака.

По време на посещението си, първата дама е посетила всеки един от новите пространства на сектора, за да се запознае в дълбочина със състоянието им.
Управителят на центъра, д-р Башир е предоставил на доктор хонорис кауза в социални науки, плана на болница, въз основа на насоките, определени от Националната здравна организация (СЗО).

С помощта на държавния секретар, отговарящ за болничните инфраструктури, Даниел Сима Мико и техническия директор на болницата, Раул Кастро Eсоно Ада, първата дама си е тръгнала със задоволство от състоянието на центъра.