Министърa на промишлеността присъства в XVII африканска конференция „ Полезна седмица „

Според разкрития на министъра на промишлеността и енергетиката, Eugenio Еду Ндонг, Програмата „Светлина за всички”, част от проекта Хоризонт 2020, страртирала от правителството на Обианг Нгема Mбасого през 2007 г., където са въведени конкретни мерки за развитие на енергийния сектор е инвестирала над два милиарда долара към днешна дата.

Еду Ндонг присъства на XVII африканска конференция „ Полезна седмица „
наскоро проведена в Кейп Таун (Южна Африка). Събитието е послужило за популяризирането и развитието на енергийния сектор в Африка. В изказването си министърът е обяснил подробно големите и важни електрически инфраструктурни проекти, предприети в Екваториална Гвинея, като цяло, и най-вече от правителството.
Според министъра, за производство на електроенергия, страната има централи в континенталния и островния регион, построени и изцяло финансирани от правителството, залагайки предимно на чиста и енергийноефективна егергия .Става въпрос за водна и топлинна енергия на базата на газ.