Обианг Нгема Mбасого е председател на Съвета на министрите

Общо тринадесет точки са включени в дневния ред на Съвета на министрите, председателстван в петък, 05 май от президента на Републиката, Обианг Нгема Mбасогo.
След четене и одобряване на протокола от предишното заседание, бе чут обобщаващия доклад на министър-председателя на правителството, Франциско Паскуал Обама Aсуе; проект на постановление, легализиране на три нови политически партии ; както и проект на закон за обявяване на първата неделя на месец април като Национален ден на молитва.
По време на Министерския съвет, на който е присъствал и вицепрезидента, отговарящ за отбраната и националната сигурност, Теодоро Обианг Нгема Maнге, се анализира споразумения в рамките на икономическо, културно, научно и техническо сътрудничество; въздушния транспорт и създаване на Съвместната комисия за сътрудничество между Екваториална Гвинея и Република Мали; доклада на върха на C-10; реформата на Съвета за сигурност на ООН и доклада на преговорите за присъединяване на Екваториална Гвинея към членове на Съвета за сигурност на тази институция.