Дейности на първата дама

Първата дама на нацията, доктор хонорис кауза в социалните науки, Констансия Манге де Обианг, изпрати две болни деца в чужбина.

Малките деца са били Бенджамин Франциско Обама Oндо на 8 месеца и малката Мануела Изабел Maнге, на 6 години, изпратени в Тунис, благодарение на първата дама, за лечение на техните заболявания.