Президентът на Република одобри два нови закона

Държавният глава, Обианг Нгема Mбасого е одобрил два закона, в съответствие с плана за развитие Хоризонт 2020.

Президентът на Република е приел закон, насочен към децентрализация на публичната администрация , в рамките на плана за развитие Хоризонт 2020 . Състои се от преамбюл, 185 статии, окончателно разпореждане и влиза в сила след публикуването му от националните медии и в Държавен вестник.