Започва VI Национален конгрес на Демократическата партия

Залата на Международните конференции в Двореца в Нголо, в град Бата, приема, от 4-ти юли до четвъртък 6-ти, VI НАционален конгрес на Демократическата партия на Екваториална Гвинея (PDGE), за който генераленият секретар, Херонимо Оса Оса Eкорo, издаде, че ще бъде „пълен успех“.

Конгресът, в който ще участват около тринадесет хиляди души, си има свой девиз: „За постоянното обновяване“ и по време на него ще бъдат анализирани и обсъдени въпроси от политически, икономически и социален аспект за развитието на страната, насочени към проблеми с растежа и борбата с безработицата.